• Lorem ipsum

Levering & Verzending

Aangezien wij een vers product produceren en slechts minimale voorraden aanhouden van kunnen wij in 75% van de geplaatste orders niet voldoen aan het motto 'vandaag besteld is morgen geleverd'. Orders proberen we tussen 5 tot 7 werkdagen uit te leveren.

'Frankrijk orders' die voor of op een bepaalde datum geleverd moeten worden graag op tijd doorgeven. Bij voorkeur voorzien van een opmerking aangaande de gewenste levertijd. Wij werken met DPD als vervoerder. We hebben geen invloed op bezorgtijden, dit kan zijn tussen 8.30-18.00u. U ontvangt altijd een track & trace code, zodat u exact weet wanneer en in welke tijd periode u uw pakket kunt verwachten.

 

Bezorgkosten

De bezorgkosten zijn afhankelijk van het totaalgewicht van alle bestelde producten en kunnen daarom pas aan het einde van uw bestelling worden berekend. Dit gebeurt automatisch zodra u inlogt voor de bestelprocedure (bij het overzicht van uw winkelwagen). Uiteraard krijgt u de bezorgkosten te zien vóórdat u definitief afrekent, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Bezorgkosten binnen Nederland 

  • 0 - 1kg      vanaf 5,25
  • 1  - 10kg   vanaf 5,60
  • 10 - 20kg  vanaf 9,50

 

Bezorgkosten België

  • 0 - 1kg     vanaf 9,50
  • 1 - 10kg   vanaf 12,25
  • 10 - 20kg vanaf 17,25

 

Voor bezorging in de overige landen willen we u vragen om telefonisch of per mail contact met ons op te nemen. 

De uiteindelijke bezorgkosten van uw bestelling vindt u in het overzicht van uw winkelwagen.

Retourneren

Het retourneren van artikelen is beschreven in artikel 7 van de de algemene voorwaarden:

7.1 De klant heeft het recht om artikel(en) binnen zeven werkdagen zonder opgaaf van reden te retourneren.

7.2 Indien de klant de overeenkomst ontbindt en het artikel reeds heeft ontvangen, dient de klant het artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan Dutch Bait Company retour te zenden.

7.3 In geval van ontbinding op grond van artikel 3.2 of 6.1 zijn de redelijke kosten van retourzending voor Dutch Bait Company. In geval van ontbinding op grond van artikel 9.2 zijn de kosten van retourzending voor de klant.

7.4 In geval van ontbinding op grond van artikel 3.2 wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het artikel deugdelijk is verpakt en het artikel onbeschadigd is.

7.5 Dutch Bait Company zal uiterlijk binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het retour gezonden artikel het door de klant betaalde bedrag retourneren.

 

Garantie

Garantie is beschreven in artikel 8 van de algemene voorwaarden:

8.1 Voor elk door Dutch Bait Company geleverd artikel geldt louter de garantie die een producent van het artikel verstrekt.

8.2 De inhoud van de website en van de overige uitingen van Dutch Bait Company is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Dutch Bait Company kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of onvolkomenheden.

8.3 De aansprakelijkheid van Dutch Bait Company voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door Dutch Bait Company uitgegeven - die de wederpartij lijdt doordat Dutch Bait Company (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

8.4 Artikel 8.3 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Dutch Bait Company of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

8.5 Onder de in artikel 8.3 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan Dutch Bait Company zijn samengesteld.

8.6 Een eventuele aansprakelijkheid van Dutch Bait Company en van de personen, voor wie Dutch Bait Company verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.